Klachtenformulier

Ben je na contact met onze klantenservice niet naar tevredenheid geholpen? Om dit zo snel mogelijk op te kunnen lossen, adviseren wij om contact met ons op te nemen via onderstaand klachtenformulier. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om een klacht schriftelijk of per e-mail in te dienen. Voor een snelle en correcte afhandeling van jouw klacht, vragen wij u vriendelijk om de onderstaande gegevens te vermelden:

- naam, adres, woonplaats en uw klantnummer of bestelnummer

U kunt de klacht onder vermelding van de bovengenoemde gegevens opsturen naar:

ELRO Europe 
T.a.v. Afdeling Klachten
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam The Netherlands

Dit mag zowel een klacht zijn over onze producten als over onze diensten. Zodra je klacht is ontvangen, sturen wij een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen ontvang je de ontvangstbevestiging telefonisch of via de e-mail een reactie.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.